Run the Runway 2023

Run the Runway 2023

RUN THE RUNWAY 2023


Blev afviklet søndag den 08.01.2023, med ca. 30 deltagere, 20 valgte at deltage i instruktionen, hvor Bo
Jensen fra Københavns Skiklub, var indpiskeren, der blev undervist i dobbeltstavtag, diagonalgang,
dobbeltstavtag med fraspark, herefter var der opstillet en teknikbane, som blev gennemløbet flere gange,
til sidst kom der en guidet tur rundt på THE RUNWAY, efter godt 2 timere var der frit løb for dem der
satsede på et træningspas på 4 timer. En stor tak til Bo. Tak til deltagere, der trodsede den noget våde
vejrudsigt.

Instruktionen var sponseret af den Danske Vasa Fond.

Fra Jørgen, Ganløse Skiklub og Gert, Holte Ski, skal der lyde: god tur til Vasaloppet og på gensyn til:
RUN THE RUNWAY 2024